Zorans Fotografi enskilda firma ägs av Zoran Pucar. Denna webbplats kan innehålla cookies. Zorans Fotografi använder en rad olika tredjeparttjänster för administration, redovisning, marknadsföring, bildvisning och eventuellt andra tjänster. I en del fall lagras personlig information i dessa tjänster som mejl, telefonnummer, gjorda köp, bildval med mera. Tjänsterna finns för att kunna hantera dig som kund på ett professionellt sätt. Genom tjänsterna får Zorans Fotografi möjlighet att exempelvis mejla till dig, ringa dig, göra brevutskick och andra marknadsföringsåtgärder. Personliga data delas inte ut för andra ändamål.
Back to Top